เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
กระดานสนทนา
Print Preview
ถนนดีอยู่แล้วเอายางมะตอยมาราดทำไม
ถนนดีอยู่แล้วเอายางมะตอยมาราดทำไม คราวนี้ถ้าฝนตกหรือหน้าน้ำที่มีน้ำเยอะๆ มีหวังน้ำได้ท่วมกันหมดแน่ๆ ทำไมไม่เอางบไปทำอย่างอื่น เช่น ซ่อมแซมประตูเขื่อนกั้นน้ำที่ชำรุด ขุดรอกคูคลองและท่อระบายน้ำ ปัญหาน้ำเน่าเสีย เป็นต้น

โดย ประชาชน เมื่อ 2014-01-08
 

รับทราบและจะคอยติดตามผลการดำเนินการและพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไป

โดย ประชาชน เมื่อ 2014-01-08 19:13:22
 

เรียน คุณประชาชน
โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็น โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน จากส่วนกลาง เป็นการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสติกส์คอนกรีตเพื่อปรั[ปรุงผิวจราจรให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง และสำหรับการซ่อมแซมประตูเขื่อนกั้นน้ำที่ชำรุด ขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ เทศบาลฯมีแผนที่จะดำเนินการอยู่แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โดย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เมื่อ 2014-01-08 15:10:16
 

ร่วมตอบกระทู้
รายละเอียด : *
แนบภาพ : ชนิด jpg gif
ชื่อ : *
อีเมล์ :
ใส่ข้อความตามภาพ : CAPTCHA
 
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1011966
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :