คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562    
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน / การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน / การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล new

 
โครงการถนนปลอดถังขยะ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการถนนปลอดถังขยะ new

 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) new

 
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ new

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย new

 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๒ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๒ new

 
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 
เปิดให้บริการประชนผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เปิดให้บริการประชนผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 879583
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :