เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ปิดสถานศึกษา โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ด้วยเหตุพิเศษ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ปิดสถานศึกษา โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ด้วยเหตุพิเศษ

 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง จดหมายข่าว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง จดหมายข่าว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง สถานที่ปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง สถานที่ปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายวิทยาลัยสงฆ์ (เทศบาล ๑/๔)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายวิทยาลัยสงฆ์ (เทศบาล ๑/๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012092
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :