เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

 
คำสั่งเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง จัดตั้งศุนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และ นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

คำสั่งเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง จัดตั้งศุนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และ นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012087
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :