เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำแถลงนโยบาย ของนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

คำแถลงนโยบาย ของนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  ปิดลานกีฬาข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ปิดลานกีฬาข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ้อมใหญ่

 
ประกาศการขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศการขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. 2564

 
ประกาศจังหวัดนครปฐมฉ.51/2564 วันที่ 23 เม.ย.2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศจังหวัดนครปฐมฉ.51/2564 วันที่ 23 เม.ย.2564

 
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012082
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :