เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ชุดที่ ๕ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ชุดที่ ๕

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ชุดที่ ๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ชุดที่ ๔

 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ชุดที่ ๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ชุดที่ ๓

 
"งด" จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ "นอกสถานที่" ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อมารับเงินพร้อมกลุ่มเปราะบาง (๓,๐๐๐ บาท) : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

"งด" จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ "นอกสถานที่" ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อมารับเงินพร้อมกลุ่มเปราะบาง (๓,๐๐๐ บาท)

 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓

 
จดหมายข่าวจากกองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓...ตรวจสอบทรัพย์สิน (ภ.ด.ส. 3) : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จดหมายข่าวจากกองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓...ตรวจสอบทรัพย์สิน (ภ.ด.ส. 3)

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ชุดที่ ๒ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ชุดที่ ๒

 
ก่อนหน้า [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012142
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :