ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
การจดทะเบียนพาณิชย์
การขอหมายเลขประจำบ้าน
การแจ้งเกิด
การแจ้งเกิดเกินกำหนด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายเข้า
การแจ้งย้ายออก
การแจ้งย้ายปลายทาง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขออนุญาตประกอบการ
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่