ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่