ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565

นายเกรียงศักดิ์ พริ้งรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน โดยมี นายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากร มาให้ความรู้ในหัวข้อ "สอนลูกอย่างไรให้รู้เท่าทันเรื่องเพศ" และกิจกรรมอื่นๆเพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในครอบครัว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่