ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
นายภาณุพงษ์ คุ้มถนอม รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายสมชาย ธนาภิรักษ์กุล ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย เรืองประชา สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณบริษัทเครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล(ไทย) จำกัด

นายภาณุพงษ์ คุ้มถนอม รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายสมชาย ธนาภิรักษ์กุล ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย เรืองประชา สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณบริษัทเครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล(ไทย) จำกัด ที่ได้ดำเนินการยกท่อสตรีมลง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่