ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

     

จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนและเวทีประชาคมหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3

     

ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งวิธีเเก้ปัญหา ณ. ห้องประชุมชั้น 3

     

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

     

มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ในหมู่ 8

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่