ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมทางเท้าบริเวณถนนเลียบคลองเจ๊กบก 01 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่