ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
วัดคลองอ้อมใหญ่
 

    วัดคลองอ้อมใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๑ หมู่ ๓ ตำบลอ้อมใหญ่ ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจน เดิมเป็นวัดร้าง เพราะไม่มีจำพรรษา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ พระอธิการเนื่องได้บูรณะขึ้นใหม่ วัดคลองอ้อมใหญ่ประกาศตั้งวัด เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ปัจจุบันมีพระครูคมสัน เขมฺธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส

 

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่