ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
วัดอ้อมใหญ่
 
    วัดอ้อมใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลอ้อมใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ โดยมีพี่น้องสองคนซึ่งเป็นลูกของคหบดีในแถบนี้ พี่ชายคนโตได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้ชักชวนน้องสาว ซึ่งไม่ได้แต่งงาน ให้ช่วยกันซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัด ด้วยการขายที่ดินของตนเองและรวบรวมเงิน ทองรูปพรรณต่าง ๆ ได้ประมาณ ๑ ทะนาน โดยซื้อที่ดินบริเวณปากคลองอ้อมใหญ่ แล้วร่วมกันสร้างวัด จึงได้ชื่อว่า วัดใหม่ปากคลองอ้อมใหญ่ ซึ่งชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดอ้อมใหญ่
 
          
          โบราณสถานที่สำคัญของวัด ได้แก่ อุโบสถหลังเก่า หอไตรปิฏกทรงไทย ตั้งอยู่กลางสระน้ำ วิหารเก่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ และพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น 
          วัดอ้อมใหญ่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ปัจจุบันมีพระครูสิริชยาภรณ์ (ทวี นนฺทโก) เป็นเจ้าอาวาส
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่