ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
ประกาศเทศบาลอ้อมใหญ่ เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

     ประกาศเทศบาลอ้อมใหญ่ เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

     

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ ปี2565

     จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ ปี2565

จดหมายข่าวกองคลัง เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

     

คำสั่งเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ที่ ๘๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน่าที่ดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

     

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้าบริเวณถนนเลียบคลองเจ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ร่าง)

     

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๙ )

     

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมทางเท้าบริเวณถนนเลียบคลองเจ๊ก

     

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๖๕๖

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่