ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม

      วัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์เป็นวัดในพระนามาภิไธยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดอ้อมใหญ่

      วัดอ้อมใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลอ้อมใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

วัดคลองอ้อมใหญ่

      วัดคลองอ้อมใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๑ หมู่ ๓ ตำบลอ้อมใหญ่ ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจน

วัดเทียนดัด

      วัดเทียนดัด ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ เล่ากันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๒

ศาลเจ้า “เล่าปุ่นเท่ากง”

      ตัวศาลเจ้าเล่าปุ่นเท่ากง สร้างอยู่บนที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๐๑ เลขที่ดิน ๑๘๕ หมู่ ๕ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Little Tree Garden

      ตั้งอยู่ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นร้านอาหารและร้านขายเครื่องดื่ม ท่ามกลางความสงบร่มรื่นของต้นไม้เขียวขจี และของตกแต่งสวนสวย ที่ปกคลุมอยู่ทั่วทุกอาณาบริเวณ บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ริมแม่น้ำท่าจีน

สวนศรีภูมิ

      สวนศรีภูมิ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบรรยากาศดีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่