ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) สำนักปลัดเทศบาล

     

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) กองคลัง

     

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม และการให้บริการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

     

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

      

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

      

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

      

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

      

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

      

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

      

12
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่