ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     

แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔(ไตรมาส๑-๔)

     

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

      

รายงาน รายรับ - รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

      

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่