ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

     

การส่งเสริมจริยธรรม

     

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

     

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

     

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ

     

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง

     

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

     

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

     

เส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น

     

12
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่