เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564    
  ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  
  ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
more      
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน new
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19)  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19) new
  นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนการงาน และ พนักงานเทศบาล  
นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนการงาน และ พนักงานเทศบาล new
  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนซอบเทศบาล 2 (เคหะดอนทราย)  
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนซอบเทศบาล 2 (เคหะดอนทราย)
  โครงการยกระดับถนน และฝั่งท่อระบายน้ำซอยเทียนดัด-อ้อมใหญ่ จากคลองบางกระพัดถึงสามแยกโรงพลอย ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรแล้วค่ะ  
โครงการยกระดับถนน และฝั่งท่อระบายน้ำซอยเทียนดัด-อ้อมใหญ่ จากคลองบางกระพัดถึงสามแยกโรงพลอย ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรแล้วค่ะ
  คณะผู้บริหารออกสำรวจพื้นที่เพื่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ณ บริเวณซอยโรงเรียนบ้านคลองลัด  
คณะผู้บริหารออกสำรวจพื้นที่เพื่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ณ บริเวณซอยโรงเรียนบ้านคลองลัด
more       more      
  ต้นไม้ริมทางมีคุณค่ามากกว่าที่คิด  
ต้นไม้ริมทางมีคุณค่ามากกว่าที่คิด
 
  มลพิษทางอากาศ... เราสามารถหยุดมันได้  (ยุวศรี ต่ายคำ)  
มลพิษทางอากาศ... เราสามารถหยุดมันได้ (ยุวศรี ต่ายคำ)
 
  "New Normal" คืออะไร ทำไมชีวิตของเราถึงเปลี่ยนไปหลัง "โควิด-๑๙"  
"New Normal" คืออะไร ทำไมชีวิตของเราถึงเปลี่ยนไปหลัง "โควิด-๑๙"
 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กต-9107 นฐ. จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-2049 นฐ. จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 90-2714 นฐ. จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4579 นฐ. จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
more       more      
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 974739
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :