เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
  ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)  
  ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง งดรับการจดทะเบียนพาณิชย์  
more      
  ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและกักตัวในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  
ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและกักตัวในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ new
  ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและกักตัวในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  
ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและกักตัวในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ new
  ประชุมหารือเรื่อง  
ประชุมหารือเรื่อง "การจัดสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อ (FAI - Factory Isolation)" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
  ท่านนายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)  
ท่านนายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและกักตัวในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและกักตัวในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
  จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)  
จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)
more       more      
  ต้นไม้ริมทางมีคุณค่ามากกว่าที่คิด  
ต้นไม้ริมทางมีคุณค่ามากกว่าที่คิด
 
  มลพิษทางอากาศ... เราสามารถหยุดมันได้  (ยุวศรี ต่ายคำ)  
มลพิษทางอากาศ... เราสามารถหยุดมันได้ (ยุวศรี ต่ายคำ)
 
  "New Normal" คืออะไร ทำไมชีวิตของเราถึงเปลี่ยนไปหลัง "โควิด-๑๙"  
"New Normal" คืออะไร ทำไมชีวิตของเราถึงเปลี่ยนไปหลัง "โควิด-๑๙"
 
ปนะกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์(งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแม็คโคร PC ๑๒๘ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย บริเวณคลองรางบางเตย (ซอยบีเอ็ม) (จำนวน ๑ ตัว ระยะเวลา ๔ วัน) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งพรมและผ้าม่านห้องนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ พรบ. รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑๖ คัน (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
more       more      
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012123
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :