คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562    
  ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน / การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล  
  โครงการถนนปลอดถังขยะ  
more      
  พิธีเปิดงานปิดทองหลวงพ่อโต และหลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลอง) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดคลองอ้อมใหญ่  
พิธีเปิดงานปิดทองหลวงพ่อโต และหลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลอง) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดคลองอ้อมใหญ่ new
  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรม  
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง" new
  กิจกรรมรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (บัณฑิตน้อย)  
กิจกรรมรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (บัณฑิตน้อย) new
  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนซอบเทศบาล 2 (เคหะดอนทราย)  
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนซอบเทศบาล 2 (เคหะดอนทราย)
  โครงการยกระดับถนน และฝั่งท่อระบายน้ำซอยเทียนดัด-อ้อมใหญ่ จากคลองบางกระพัดถึงสามแยกโรงพลอย ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรแล้วค่ะ  
โครงการยกระดับถนน และฝั่งท่อระบายน้ำซอยเทียนดัด-อ้อมใหญ่ จากคลองบางกระพัดถึงสามแยกโรงพลอย ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรแล้วค่ะ
  คณะผู้บริหารออกสำรวจพื้นที่เพื่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ณ บริเวณซอยโรงเรียนบ้านคลองลัด  
คณะผู้บริหารออกสำรวจพื้นที่เพื่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ณ บริเวณซอยโรงเรียนบ้านคลองลัด
more       more      
  มาทำความรู้จัก 3Rs กันเถอะ  
มาทำความรู้จัก 3Rs กันเถอะ
 
  9 วิธีลดการใช้พลาสติก ในชีวิตประจำวัน ก่อนขยะพลาสติกจะล้นโลก!  
9 วิธีลดการใช้พลาสติก ในชีวิตประจำวัน ก่อนขยะพลาสติกจะล้นโลก!
 
  80 วิธีหยุดโลกร้อน  
80 วิธีหยุดโลกร้อน
ไม่ว่าใครก็สามารถช่วยลดความร้อนให้กับโลกได้ตั้ง 80 ช่องทาง มนุษย์ถือได้ว่าเป็นตัวการสำคัญของปัญหาโลกร้อน...
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๑๕ นฐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๓๕๑๙ นฐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่เครื่องหาบหาม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓๔-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีและศึกษาดูงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต ๕๑๗๕ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
more       more      
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 879619
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :