เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ยินดีให้บริการค่ะ 

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
  • no gift policy
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจ ... new

อ่านต่อ... 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การให้บ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ... new

อ่านต่อ... 
 
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาฯ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาฯ ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณด้านหลังอาคารที่ติดกับแม่น้ำท่าจีนของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร ... new

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พ

อ่านต่อ... 
 
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วย นายชัยศรี ลิ้มรักษา ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นเร่งดำเนินการ กำจัดวัชพืช และซ่อมแซมเขื่อนบางจุดที่ชำรุด
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร ... new

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พ

อ่านต่อ... 
 
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เร่งดำเนินการตักขยะมูลฝอย
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ลง ...

เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบล

อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเทียนดัด จัดกิจกรรม"รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก"
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นา ...

อ่านต่อ... 

 
ข้อมูลทั้งหมด
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วย นายภาณุพงษ์ คุ้มถนอม รองประธานสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ดูการก้าวหน้าของการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหมู่บ้านพฤกษา48 ไปวัดคลองอ้อมใหญ่
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร ...

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร

อ่านต่อ... 
 
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่จากกองช่าง ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานวางท่อระบายน้ำถนนเส้นวัดเทียนดัด-อ้อมใหญ่
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร ...

อ่านต่อ... 

 
นายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำในคลองเอ่อล้นเนื่องจากภาวะน้ำหนุนสูง
นายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อ ...

อ่านต่อ... 
 
นายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดูการดำเนินการลอกคลองเจ๊ก
นายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ...
 อ่านต่อ... 
 
วัดคลองอ้อมใหญ่
วัดคลองอ้อมใหญ่ ...
 วัดคลองอ้อมใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๑ หมู่ ๓ ตำบลอ้อมใหญ่ ไม่ทราบว่าสร้า ...
อ่านต่อ... 
 
วัดเทียนดัด
วัดเทียนดัด ...
 อ่านต่อ... 
 
สวนศรีภูมิ
สวนศรีภูมิ ...
 สวนศรีภูมิ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบรรยากาศดีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เทศบัญญุัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓
เทศบัญญุัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
เทศบัญญุัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๔๓
เทศบัญญุัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
เทศบัญญุัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ  ๒๔๔๓
เทศบัญญุัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ ๒๔๔๓ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
เทศบัญญุัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓
เทศบัญญุัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
     
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
     
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่