คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561    
  กองสวัสดิการสังคม ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง ประจำปี ๒๕๖๑  
more      
  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำโดย นายกทศพล รอดรัตนาทูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับ นายชาญขณา แขวงอินทร์ ในโอกาศมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำโดย นายกทศพล รอดรัตนาทูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับ นายชาญขณา แขวงอินทร์ ในโอกาศมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ new
  คณะนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทีียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เข้ารายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง  
คณะนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทีียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เข้ารายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง "เมืองโอ่งเกมส์ ๒๐๑๘" new
  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ร่วมมอบสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ร่วมมอบสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนซอบเทศบาล 2 (เคหะดอนทราย)  
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนซอบเทศบาล 2 (เคหะดอนทราย)
  โครงการยกระดับถนน และฝั่งท่อระบายน้ำซอยเทียนดัด-อ้อมใหญ่ จากคลองบางกระพัดถึงสามแยกโรงพลอย ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรแล้วค่ะ  
โครงการยกระดับถนน และฝั่งท่อระบายน้ำซอยเทียนดัด-อ้อมใหญ่ จากคลองบางกระพัดถึงสามแยกโรงพลอย ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรแล้วค่ะ
  คณะผู้บริหารออกสำรวจพื้นที่เพื่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ณ บริเวณซอยโรงเรียนบ้านคลองลัด  
คณะผู้บริหารออกสำรวจพื้นที่เพื่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ณ บริเวณซอยโรงเรียนบ้านคลองลัด
more       more      
  9 วิธีลดการใช้พลาสติก ในชีวิตประจำวัน ก่อนขยะพลาสติกจะล้นโลก!  
9 วิธีลดการใช้พลาสติก ในชีวิตประจำวัน ก่อนขยะพลาสติกจะล้นโลก!
 
  80 วิธีหยุดโลกร้อน  
80 วิธีหยุดโลกร้อน
ไม่ว่าใครก็สามารถช่วยลดความร้อนให้กับโลกได้ตั้ง 80 ช่องทาง มนุษย์ถือได้ว่าเป็นตัวการสำคัญของปัญหาโลกร้อน...
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๖ “เมืองโอ่งเกมส์ ๒๐๑๘” จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
more       more      
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 857678
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :