คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561    
กิจกรรม
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำโดย นายกทศพล รอดรัตนาทูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับ นายชาญขณา แขวงอินทร์ ในโอกาศมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำโดย นายกทศพล รอดรัตนาทูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับ นายชาญขณา แขวงอินทร์ ในโอกาศมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ new

คณะนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทีียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เข้ารายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง

คณะนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทีียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เข้ารายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง "เมืองโอ่งเกมส์ ๒๐๑๘" new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ร่วมมอบสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ร่วมมอบสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม new

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช new

โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" new

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตรวจเยี่ยมบ้านและมอบเงินสงเคาะห์ช่วยเหลือผู้พิการหรือด้อยโอกาส  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ตรวจเยี่ยมบ้านและมอบเงินสงเคาะห์ช่วยเหลือผู้พิการหรือด้อยโอกาส

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 857672
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :