คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561    
กิจกรรม
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมประธานคณะกรรมการชุมชน วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมประธานคณะกรรมการชุมชน วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมการเรียนรู้  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กิจกรรมการเรียนรู้

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีเปิดงานประจำปีวัดคลองอ้อมใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

พิธีเปิดงานประจำปีวัดคลองอ้อมใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑

งานเดิน-วิ่ง การกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิชัยเวชมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานเดิน-วิ่ง การกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิชัยเวชมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่

ยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 865498
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :