คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562    
กิจกรรม
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บริหารออกตรวจดูงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี บริเวณซอย ๕๕๕ หมู่ ๘ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ผู้บริหารออกตรวจดูงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี บริเวณซอย ๕๕๕ หมู่ ๘

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คณะนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทีียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เข้าพบนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖

คณะนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทีียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เข้าพบนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ "นครเชียงใหม่เกมส์ ๒๐๑๘"

คณะครูจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) เข้าอวยพรวันเกิดนายก : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

คณะครูจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) เข้าอวยพรวันเกิดนายก

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มอบรถเข็นให้ผู้ป่วยและพิการในเขตเทศบาลฯ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มอบรถเข็นให้ผู้ป่วยและพิการในเขตเทศบาลฯ

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการเก็บขยะในคูคลองต่างๆ พร้อมดำเนินการล้างถังขยะ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการเก็บขยะในคูคลองต่างๆ พร้อมดำเนินการล้างถังขยะ

ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงาน และข้าราชการทุกหน่วยงาน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงาน และข้าราชการทุกหน่วยงาน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 879553
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :