เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
กิจกรรม
ดำเนินการแจกจ่ายน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มหนุนสูง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการแจกจ่ายน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มหนุนสูง

ดำเนินการแจกจ่ายน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มหนุนสูง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการแจกจ่ายน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มหนุนสูง

ออกดำเนินการแจกจ่ายน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มหนุนสูง ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ออกดำเนินการแจกจ่ายน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มหนุนสูง ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ ซอยโตรักษา หมู่บ้านสุภาพร ๔ ชุมชนวัดคลองอ้อมใหญ่ ซอยเลิศอนันต์ ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ ซอยโตรักษา หมู่บ้านสุภาพร ๔ ชุมชนวัดคลองอ้อมใหญ่ ซอยเลิศอนันต์ ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID 19)

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ ซอยโตรักษา หมู่บ้านสุภาพร ๔ ชุมชนวัดคลองอ้อมใหญ่ ซอยเลิศอนันต์ ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ ซอยโตรักษา หมู่บ้านสุภาพร ๔ ชุมชนวัดคลองอ้อมใหญ่ ซอยเลิศอนันต์ ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID 19)

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19)

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) แก่ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) แก่ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ หมู่บ้านเฮงเฮงเฮง ซอยโรงงานสายไฟ ซอยโรงหมี่เหรียญไทย  ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ หมู่บ้านเฮงเฮงเฮง ซอยโรงงานสายไฟ ซอยโรงหมี่เหรียญไทย ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19)

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1011941
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :