คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562    
กิจกรรม
โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) จัดการแข่งขันกีฬาสี

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) จัดการแข่งขันกีฬาสี "สารภีเกมส์"

การรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนหมู่ ๑ ถึง หมู่ ๘ ตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนหมู่ ๑ ถึง หมู่ ๘ ตำบลอ้อมใหญ่

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ เข้าพบนายกฯ เพีื่อรายงานตัวเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ ในการเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกาศึกษา ๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ เข้าพบนายกฯ เพีื่อรายงานตัวเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ ในการเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกาศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

คณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนเปโตร เข้าพบท่านนายกฯ เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

คณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนเปโตร เข้าพบท่านนายกฯ เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (Community Based Disaster Risk Management ; CBDRM <อุทกภัย>) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาคสนาม) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (Community Based Disaster Risk Management ; CBDRM <อุทกภัย>) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาคสนาม)

จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (Community Based Disaster Risk Management ; CBDRM <อุทกภัย>) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (Community Based Disaster Risk Management ; CBDRM <อุทกภัย>) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 879591
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :