คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562    
กิจกรรม
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

ระชุมแผนรณรงค์

ระชุมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off "แยกก่อนทิ้ง"

หัวหน้าส่วนการงานเข้าอวยพรนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

หัวหน้าส่วนการงานเข้าอวยพรนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล , กองสวัสดิการสังคม , กองการศึกษา , โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล , กองสวัสดิการสังคม , กองการศึกษา , โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

จัดประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ และร่วมพูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติงาน  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ และร่วมพูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 879555
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :