เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
กิจกรรม
ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดนัดวัดเทียนดัดและสถานที่ในวัดเทียนดัด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดนัดวัดเทียนดัดและสถานที่ในวัดเทียนดัด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19

ดำเนินการล้างพื้น เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการล้างพื้น เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นพ่อค้าแม่ค้าค้าและผู้ซื้อให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด19 : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นพ่อค้าแม่ค้าค้าและผู้ซื้อให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด19

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดไทยในชีวิตประจำวัน : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดไทยในชีวิตประจำวัน

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ตรวจเยี่ยมตลาดต้อนรับเทศกาลวันตรุษจีน สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ตรวจเยี่ยมตลาดต้อนรับเทศกาลวันตรุษจีน สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เปิดรับสมัครรักเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และ นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เปิดรับสมัครรักเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และ นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เปิดรับสมัครรักเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และ นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เปิดรับสมัครรักเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และ นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  ดำเนินการตักขยะมูลฝอยในคูคลอง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ดำเนินการตักขยะมูลฝอยในคูคลอง

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1011945
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :