คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561    
กิจกรรม
ทำความสะอาดถนนฟุตบาททางเท้า สี่แยกวัดเทียนดัด ถึงตลาดหอเจี๊ย (ตลาดกลางซอยวัดเทียนดัด) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ทำความสะอาดถนนฟุตบาททางเท้า สี่แยกวัดเทียนดัด ถึงตลาดหอเจี๊ย (ตลาดกลางซอยวัดเทียนดัด)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ทำความสะอาดถนนฟุตบาททางเท้า ซอยเทศบาล ๓ หมู่บ้านสามพรานถึงร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นแยกบ้านคลองลัด : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ทำความสะอาดถนนฟุตบาททางเท้า ซอยเทศบาล ๓ หมู่บ้านสามพรานถึงร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นแยกบ้านคลองลัด

ทำความสะอาดฟุตบาททางเท้าริมถนนเพชรเกษม ฝั่งกรุงเทพขาออก (ไปนครปฐม) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ทำความสะอาดฟุตบาททางเท้าริมถนนเพชรเกษม ฝั่งกรุงเทพขาออก (ไปนครปฐม)

ทำความสะอาดฟุตบาททางเท้าริมถนนเพชรเกษม ฝั่งกรุงเทพขาเข้า : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ทำความสะอาดฟุตบาททางเท้าริมถนนเพชรเกษม ฝั่งกรุงเทพขาเข้า

โครงการรวมพลัง ช่วยแยก ช่วยลด หมดปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการรวมพลัง ช่วยแยก ช่วยลด หมดปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและการดูงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและการดูงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ชุมชนพฒนาท้องถิ่น : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ชุมชนพฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและการดูงาน ประจำปี ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและการดูงาน ประจำปี ๒๕๖๑

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 865473
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :