คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562    
กิจกรรม
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

รณรงค์ใส่ผ้าไทย ลดใช้ถุงพลาสติกและภาชนะที่ทำมาจากโฟม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

รณรงค์ใส่ผ้าไทย ลดใช้ถุงพลาสติกและภาชนะที่ทำมาจากโฟม

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณรางบางเตย ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณรางบางเตย ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

การประชุมประชาคมเพื่อจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การประชุมประชาคมเพื่อจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ณ บริเวณวัดอ้อมใหญ่ และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ณ บริเวณวัดอ้อมใหญ่ และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร)

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี ๒๕๖๒

กองสวัสดิการ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสวัสดิการ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 879594
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :