คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561    
กิจกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เลี้ยงอาหารกลางวันและขนมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เลี้ยงอาหารกลางวันและขนมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม โครงการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาค (Focus Group) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม โครงการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาค (Focus Group)

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ และกิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ และกิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๑

งานพิธีลงนามถวายพระพร ประชุมสดุดีถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานพิธีลงนามถวายพระพร ประชุมสดุดีถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

โครงการ

โครงการ "คลองสวย น้ำใส คนอ้อมใหญ่มีความสุข" ประจำปี ๒๕๖๑

งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 865501
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :