คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562    
กิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาลฯ ณ บริเวณวัดคลองอ้อมใหญ่  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาลฯ ณ บริเวณวัดคลองอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นละอองน้ำบริเวณซอยเทศบาล ๑๓ และซอยเทศบาล ๔ (แกรมม่า) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นละอองน้ำบริเวณซอยเทศบาล ๑๓ และซอยเทศบาล ๔ (แกรมม่า)

กิจกรรม

กิจกรรม "ออกกำลังกาย จิตแจ่มใส ร่่างกายแข็งแรง"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการลองคลองบริเวณคลองโพธิ์ทองและพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงบริเวณซอยโรงถ่าน : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการลองคลองบริเวณคลองโพธิ์ทองและพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงบริเวณซอยโรงถ่าน

 ดำเนินการล้างพื้นถนนและทำความสะอาดทางเท้าบริเวณซอยเทศบาล ๓ เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการล้างพื้นถนนและทำความสะอาดทางเท้าบริเวณซอยเทศบาล ๓ เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รณรงค์ใส่ผ้าไทย ลดใช้ถุงพลาสติกและภาชนะที่ทำมาจากโฟม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

รณรงค์ใส่ผ้าไทย ลดใช้ถุงพลาสติกและภาชนะที่ทำมาจากโฟม

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นละอองน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 879556
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :