คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562    
กิจกรรม
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรม

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง"

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการยกฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการยกฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และร่วมกันลดใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และร่วมกันลดใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรม

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง"

ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณหน้าตลาดสมภพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณหน้าตลาดสมภพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องใน

กิจกรรมเนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรม

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง"

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการของทุกหน่วยงาน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิัติงาน  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการของทุกหน่วยงาน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิัติงาน

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดไทยในชีวิตประจำวัน : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดไทยในชีวิตประจำวัน

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 887916
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :