เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
กิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล. ) ลงพื้นที่เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของคูคลอง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล. ) ลงพื้นที่เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของคูคลอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ้อมใหญ่  จัดประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ

Zero Tolerance อ้อมใหญ่ไม่ทนต่อการทุจริต : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

Zero Tolerance อ้อมใหญ่ไม่ทนต่อการทุจริต

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

กองสวัสดิการสังคม จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสวัสดิการสังคม จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม รับฟังคำชี้แจงและติดตามกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  จากบริษัท ประภากรออยล์  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม รับฟังคำชี้แจงและติดตามกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากบริษัท ประภากรออยล์

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่​ ลงพื้น​ที่​ติดตาม​การ​แก้ไข​ปัญหา​เพลิง​ไหม้​อาคาร​เก็บ​น้ำมัน​ของ​ บริษัท​ ประภากรออยล์​ จำกัด : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่​ ลงพื้น​ที่​ติดตาม​การ​แก้ไข​ปัญหา​เพลิง​ไหม้​อาคาร​เก็บ​น้ำมัน​ของ​ บริษัท​ ประภากรออยล์​ จำกัด

ลงพื้น​ที่​ติดตาม​การ​แก้ไข​ปัญหา​เพลิง​ไหม้​อาคาร​เก็บ​น้ำมัน​ของ​ บริษัท​ ประภากรออยล์​ จำกัด : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ลงพื้น​ที่​ติดตาม​การ​แก้ไข​ปัญหา​เพลิง​ไหม้​อาคาร​เก็บ​น้ำมัน​ของ​ บริษัท​ ประภากรออยล์​ จำกัด

รายงาน​ความก้าวหน้า​ใน​การ​แก้ไขปัญหา​น้ำมัน​ที่ยัง​ตกค้าง​ในพื้นที่​ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

รายงาน​ความก้าวหน้า​ใน​การ​แก้ไขปัญหา​น้ำมัน​ที่ยัง​ตกค้าง​ในพื้นที่​

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1011949
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :