เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
กิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19)

นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนการงาน และ พนักงานเทศบาล : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนการงาน และ พนักงานเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ถือฤกษ์ดีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้าปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ถือฤกษ์ดีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้าปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ครั้งแรก ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ครั้งแรก ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ขอประชาสัมพันธ์การเดินรณรงค์มาตรการป้องกันโควิด-19 : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ขอประชาสัมพันธ์การเดินรณรงค์มาตรการป้องกันโควิด-19

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ตักขยะในคลองอ้อมใหญ่บริเวณสะพาน ๑ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตักขยะในคลองอ้อมใหญ่บริเวณสะพาน ๑ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ณ ซอยเทียนดัด : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ณ ซอยเทียนดัด

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012035
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :