เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
กิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19) new

กองสวัสดิการสังคม จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสวัสดิการสังคม จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ new

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19)

นำสิ่งของอุปโภคบริโภคจาก บริษัทลักกี้สตาร์การทอ จำกัด ในกิจกรรม

นำสิ่งของอุปโภคบริโภคจาก บริษัทลักกี้สตาร์การทอ จำกัด ในกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19)

 เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อนเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อนเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1011956
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :