คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562    
กิจกรรม
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว และรับลงทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว และรับลงทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ new

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จัดโครงการเปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๔ภาครวมใจ ๑ในเทียนดัด โดยนางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จัดโครงการเปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๔ภาครวมใจ ๑ในเทียนดัด โดยนางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้ภาชนะที่ทำมาจากโฟม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้ภาชนะที่ทำมาจากโฟม new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีวัดอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีวัดอ้อมใหญ่ new

ตัวแทนจากครอบครัวคุณแม่สายหยุด โตรักษา นำพัดลม ๒ ตัวและหญ้าเทียม มามอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ตัวแทนจากครอบครัวคุณแม่สายหยุด โตรักษา นำพัดลม ๒ ตัวและหญ้าเทียม มามอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรม

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง" new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากคุณทวีศักดิ์ โตรักษา : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากคุณทวีศักดิ์ โตรักษา new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ชุดไทย หรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมใจกันลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้ภาชนะที่ทำมาจากโฟม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ชุดไทย หรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมใจกันลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้ภาชนะที่ทำมาจากโฟม new

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ new

ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและทางเท้าบริเวณซอยเทียนดัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและทางเท้าบริเวณซอยเทียนดัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ new

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 879558
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :