คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561    
กิจกรรม
นายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำหัวหน้าส่วนการงานเข้าอวยพร นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

นายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำหัวหน้าส่วนการงานเข้าอวยพร นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมแม่น้ำหน้าศาลเจ้าเล่าปุ่นเท่ากง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมแม่น้ำหน้าศาลเจ้าเล่าปุ่นเท่ากง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและบริเวณรอบวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นวันที่สาม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและบริเวณรอบวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นวันที่สาม new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและบริเวณรอบวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นวันที่สอง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและบริเวณรอบวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นวันที่สอง new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและบริเวณรอบวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและบริเวณรอบวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรมสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ ๖๖  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรมสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ ๖๖ new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ให้การต้อนรับ นายชาญขณา แขวงอินทร์ ในโอกาศมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ให้การต้อนรับ นายชาญขณา แขวงอินทร์ ในโอกาศมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

คณะนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทีียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เข้ารายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง

คณะนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทีียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เข้ารายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง "เมืองโอ่งเกมส์ ๒๐๑๘"

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ร่วมมอบสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ร่วมมอบสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 865475
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :