คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561    
กิจกรรม
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ได้นำน้ำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ได้นำน้ำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

กิจกรรม

กิจกรรม "สุขกาย สุขใจ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่มีความสุข"

คณะผู้บริหารออกพื้นที่ตรวจงานยกระดับถนน และฝังท่อระบายน้ำ ซอยเทียนดัด-อ้อมใหญ่ จากคลองบางกระพัดถึงสามแยกโรงพลอย : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

คณะผู้บริหารออกพื้นที่ตรวจงานยกระดับถนน และฝังท่อระบายน้ำ ซอยเทียนดัด-อ้อมใหญ่ จากคลองบางกระพัดถึงสามแยกโรงพลอย

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอสามพรานคัพ ครั้งที่๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอสามพรานคัพ ครั้งที่๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐

ก่อนหน้า [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 865520
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :