เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว(ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว(ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด ๑๙ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดนครปฐม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด ๑๙ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดนครปฐม

มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด ๑๙ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดนครปฐม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด ๑๙ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดนครปฐม

จัดประชุม ประธานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดประชุม ประธานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

กิจกรรมโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ธันวาคม ๒๕๖๓ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กิจกรรมโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ธันวาคม ๒๕๖๓

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๓  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม "รวมพลคนรักสุขภาพ"

จัดการประชุม คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดการประชุม คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ

ก่อนหน้า [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012111
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :