คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562    
กิจกรรม
จัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นวันที่สอง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นวันที่สอง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

จัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นวันแรก เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นวันแรก เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

โครงการ

โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

รายงานตัวพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

รายงานตัวพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการซ่อมแซมแนวกั้นบริเวณปากคลองต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการซ่อมแซมแนวกั้นบริเวณปากคลองต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการซ่อมแซมแนวกั้นบริเวณปากคลองต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการซ่อมแซมแนวกั้นบริเวณปากคลองต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

ก่อนหน้า [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 879618
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :