คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562    
กิจกรรม
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ร่วมมอบสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ร่วมมอบสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตรวจเยี่ยมบ้านและมอบเงินสงเคาะห์ช่วยเหลือผู้พิการหรือด้อยโอกาส  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ตรวจเยี่ยมบ้านและมอบเงินสงเคาะห์ช่วยเหลือผู้พิการหรือด้อยโอกาส

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ชมรมพระเครื่องตลาดพันล้าน และหนังสือพิมพ์ข่าวคดีเด็ด ร่วมบริจาครถวีลแชร์  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ชมรมพระเครื่องตลาดพันล้าน และหนังสือพิมพ์ข่าวคดีเด็ด ร่วมบริจาครถวีลแชร์

จัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นวันที่สาม เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นวันที่สาม เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 879596
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :