เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
กิจกรรม
ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมทำความสะอาดล้างถนน บริเวณ หน้าโรงบอล และซอยเทียนดัด เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมทำความสะอาดล้างถนน บริเวณ หน้าโรงบอล และซอยเทียนดัด เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19)

ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองแรงงานข้ามชาติและประชาชนคนไทยในบริเวณดังกล่าว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ วัดเทียนดัด : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองแรงงานข้ามชาติและประชาชนคนไทยในบริเวณดังกล่าว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ วัดเทียนดัด

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  บริเวณซอยเทศบาล ๙(ซอยครูอารีย์) , ตึกตะวันทอง  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ บริเวณซอยเทศบาล ๙(ซอยครูอารีย์) , ตึกตะวันทอง

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  บริเวณซอยตองห้า, ซอยโรงปี๊ปถึงตึกตะวันทอง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ บริเวณซอยตองห้า, ซอยโรงปี๊ปถึงตึกตะวันทอง

ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองแรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ บริเวณซอยเทศบาล 5 , ทวีทรัพย์อพาร์ทเม้นท์ , ซอยตลาดสดอ้อมใหญ่ , ซอยร้อยห้องและซอยโรงถ่าน : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองแรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ บริเวณซอยเทศบาล 5 , ทวีทรัพย์อพาร์ทเม้นท์ , ซอยตลาดสดอ้อมใหญ่ , ซอยร้อยห้องและซอยโรงถ่าน

ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองแรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ธันวาคม ๒๕๖๓ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองแรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ธันวาคม ๒๕๖๓

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ธันวาคม ๒๕๖๓ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ธันวาคม ๒๕๖๓

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ธันวาคม ๒๕๖๓ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว(ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว(ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012038
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :