คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561    
กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

เวทีประชาคมระดับตำบล ร่างแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๐  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เวทีประชาคมระดับตำบล ร่างแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นายอนุวัฒน์ ลีระกุล ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมอวยพรนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

นายอนุวัฒน์ ลีระกุล ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมอวยพรนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด

นายทศพล รอดรัตนาทูล นำอาหารกลางวันไปเลี้ยงเด็กๆ ที่มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

นายทศพล รอดรัตนาทูล นำอาหารกลางวันไปเลี้ยงเด็กๆ ที่มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 865504
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :