เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564    
ผลงาน
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนซอบเทศบาล 2 (เคหะดอนทราย)  : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนซอบเทศบาล 2 (เคหะดอนทราย)

โครงการยกระดับถนน และฝั่งท่อระบายน้ำซอยเทียนดัด-อ้อมใหญ่ จากคลองบางกระพัดถึงสามแยกโรงพลอย ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรแล้วค่ะ : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการยกระดับถนน และฝั่งท่อระบายน้ำซอยเทียนดัด-อ้อมใหญ่ จากคลองบางกระพัดถึงสามแยกโรงพลอย ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรแล้วค่ะ

คณะผู้บริหารออกสำรวจพื้นที่เพื่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ณ บริเวณซอยโรงเรียนบ้านคลองลัด : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

คณะผู้บริหารออกสำรวจพื้นที่เพื่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ณ บริเวณซอยโรงเรียนบ้านคลองลัด

คณะผู้บริหารออกตรวจสภาพพื้นที่บริเวณคลอง ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

คณะผู้บริหารออกตรวจสภาพพื้นที่บริเวณคลอง ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณหมู่ ๑ ตำบลอ้อมใหญ่ : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณหมู่ ๑ ตำบลอ้อมใหญ่

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยข้างโรงงานเอ็มเค : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยข้างโรงงานเอ็มเค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.เดิม บริเวณหมู่บ้านสวนประดู่ : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.เดิม บริเวณหมู่บ้านสวนประดู่

ปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณคอสะพานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณคอสะพานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ถนนซอยเทศบาล ๑๕ วัดเทียนดัด : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ถนนซอยเทศบาล ๑๕ วัดเทียนดัด

เปิดเส้นทางเชื่อมถนนเทศบาล ๑๓ กับถนนซอยกาเพชร : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เปิดเส้นทางเชื่อมถนนเทศบาล ๑๓ กับถนนซอยกาเพชร

Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 974698
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :